polarbanenPolarbanen.htmlshapeimage_1_link_0

En bildedokumentasjon

av HARRY BJERKLI

 
Krigsfanger  –  KartKrigsfanger.htmlshapeimage_3_link_0

Fauskeeidet 1954.  Vassryggen og Kvitblik med Kvitblikvatnet og Valvatnet i bakgrunnen. Jernbaneanlegget ses langs E6. Nær steinbruddet i forgrunnen hadde tyskerne en stor fangeleir.

Foto fra Nordlandsbanens krigshistorie

Foto fra Nordlandsbanens krigshistorie

Foto: Harry Bjerkli 2003

banestrekningene:
Fauskemyrene
Helland og Trengselet
Gyltvik
Aspfjorden
Storvika
Sørfjordmo
Elvkroken
Gjerdalen
Mørsry
Kråkmo
Falkelv
Tømmernes
DragKrigsfanger.html2.Helland_ogTrengselet.html3.Gyltvik.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html6.Sorfjordmo.html7.Elvkroken.html8.Gjerdalen.html9.Morsry.html10.Krakmo.html11.Falkelv.html12.Tommernes.html13.Drag.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11shapeimage_4_link_12shapeimage_4_link_13

Dalåsen tunnel. Ligger mellom Fauskemyrene og Straumen.

Foto: Fra Frode Jensens fotosamling