polarbanenPolarbanen.htmlshapeimage_1_link_0
 
Krigsfanger  –  KartKrigsfanger.htmlshapeimage_3_link_0

Ved Kråkmo i Hamarøy hadde tyskerne en lokstall som det finnes rester etter. Her hadde de også en lang trase langs Sjette-vatnet, som nå senere er benyttet som skogsvei for biler.

Restene etter brua over elva ved Kråkmo.

I dag ligger en rasteplass i dette området.

Foto: Harry Bjerkli

Et informasjonsskilt som forteller om lokstallen her på Kråkmo.

Foto: Harry Bjerkli

Jernbanetraseen langs

Sjettevatn. Brukes nå til vei.

Foto: Harry Bjerkli

Murene der lokstallen sto. Rester etter smalsporet skinnegang er ennå synlig. Det ble brukt smalsporet bane under anleggsdriften.

Foto: Harry Bjerkli

Brukar og jernbanetrase ved Sjettevatn.

Sør for denne traseen ligger en tunnel som er drevet 400 meter og går sørover mot Mørsry.

Foto: Harry Bjerkli

Jernbanetraseen nordover fra femtevassbrua

Foto: Trond Inge Mathisen

banestrekningene:
Fauskemyrene
Helland og Trengselet
Gyltvik
Aspfjorden
Storvika
Sørfjordmo
Elvkroken
Gjerdalen
Mørsry
Kråkmo
Falkelv
Tømmernes
DragKrigsfanger.html1.Fauskemyrene.html2.Helland_ogTrengselet.html3.Gyltvik.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html6.Sorfjordmo.html7.Elvkroken.html8.Gjerdalen.html9.Morsry.html11.Falkelv.html12.Tommernes.html13.Drag.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11shapeimage_4_link_12shapeimage_4_link_13

Fra Kråkmo.Vi ser brukarene og et anleggstog. Kråkmotinden rett bak.

Her lå lokstallen og i dag er det en rasteplass akkurat her.

Foto: Fra Frode Jensens fotosamling

Fra nordre innslag av Tennvatn tunnel. Utsikt mot Kråkmoen/Femtevann.

Foto: Fra Frode Jensens fotosamling