polarbanenPolarbanen.htmlshapeimage_1_link_0
 
Krigsfanger  –  KartKrigsfanger.htmlshapeimage_3_link_0

Jernbaneovergang over riksveien ved Falkelv i Hamarøy. Betongfundamentet til venstre står der fortsatt.

Foto: Lyder Kvantoland, Sørfold Lokalhistorielags fotografier i Galleri Nor

Jernbaneovergangen ved Falkelv som er vist på forrige bilde. Slik var det i 2005.

Foto: Harry Bjerkli

Jernbanetrase ved Falkelv i Hamarøy. I dag følger E6 den samme traseen.

Foto fra

Nordlandsbanens krigshistorie

Jernbanetrase ved Falkelv i Hamarøy. Øverst i 1944, mens under fra samme område i 2005. Traseen ble brukt til Riksvei 50, nå E6. Mye skog er vokst opp siden krigens dager.

Foto: Harry Bjerkli

Foto fra Nordlandsbanens krigshistorie

banestrekningene:
Fauskemyrene
Helland og Trengselet
Gyltvik
Aspfjorden
Storvika
Sørfjordmo
Elvkroken
Gjerdalen
Mørsry
Kråkmo
Falkelv
Tømmernes
DragKrigsfanger.html1.Fauskemyrene.html2.Helland_ogTrengselet.html3.Gyltvik.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html6.Sorfjordmo.html7.Elvkroken.html8.Gjerdalen.html9.Morsry.html10.Krakmo.html12.Tommernes.html13.Drag.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11shapeimage_4_link_12shapeimage_4_link_13

Fra anlegget av Rekvatn kraftstasjon.

Foto: Fra Frode Jenssens fotosamling