PolarbanenPolarbanen.htmlshapeimage_1_link_0
 
12. Tømmernes
Krigsfanger  –  KartKrigsfanger.htmlshapeimage_3_link_0

Ved Tømmerneset i Hamarøy hadde tyskerne et av de største anleggsområdene på hele polarbanen. På det meste var det her 175 brakker. Det var leirer for bådet Todt, Wehrmacht og fanger. Her var både sykehus og arrest.

Her ble anlagt et kaianlegg hvor det ble losset mye materiell for bruk under jernbanebyggingen.

Det var på dette stedet at Rigel-båten fikk om bord de fleste russiske krigsfangene på sin siste ferd.

Tunnelinnslag v Tømmerneset . Denne går sørover. Det har her rast ut en del stein siden krigens dager. Herfra er det ferdig fylling ganske langt nordover og over 2 bruer


Foto: Harry Bjerkli

Jernbanebru tett nord for tunnel på forrige bilde.


Foto: Harry Bjerkli

Jernbanetraseen ved Tømmernes, nordover fra tunnel og bru på de to forrige bildene. Fyllingen er ferdig fram til Tennelvbrua som vises på neste bilde.


Foto: Harry Bjerkli

Jernbanebrua over Tennelva ved Tømmerneset. Traseen var ferdig oppfylt fra tunnelen og hit på denne strekningen.


Foto: Harry Bjerkli

Tennelvbrua sett ovenfra. Her var det støpt en ganske lang kanal for å lede vannet på rett vei og for å unngå issvulling.


Foto: Harry Bjerkli

Jernbanebru ved Kjerringvassbotn


Foto: Trond Inge Mathisen

Fullprofil jernbanetunnel ved Tømmerneset nord. Denne tunnelen ligger ikke langt fra kaianlegget og fører sørover. Tunnelen brukes i dag som gruslager og det er laget vegg og port i åpningen.


Foto: Harry Bjerkli

banestrekningene:
Fauskemyrene
Helland og Trengselet
Gyltvik
Aspfjorden
Storvika
Sørfjordmo
Elvkroken
Gjerdalen
Mørsry
Kråkmo
Falkelv
Tømmernes
DragKrigsfanger.html1.Fauskemyrene.html2.Helland_ogTrengselet.html3.Gyltvik.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html6.Sorfjordmo.html7.Elvkroken.html8.Gjerdalen.html9.Morsry.html10.Krakmo.html11.Falkelv.html13.Drag.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11shapeimage_4_link_12shapeimage_4_link_13

Jernbanetraseen langs Kjerringvatnet, Tømmernes.

Foto: Fra Frode Jenssens fotosamling