polarbanenPolarbanen.htmlshapeimage_1_link_0
 
13. Drag
Krigsfanger  –  KartKrigsfanger.htmlshapeimage_3_link_0

Ved Drag finner vi de nordligste spor etter jernbanebyggingen.

Det var jo planlagt to hovedalternativer for traseen her.

Den ene med jernbaneferje over Tysfjorden fra Kaldvika (Sør for Korsnes). Den andre med en spiraltunnel ved Hellemobotn.

Her skulle det bli ferjefri forbindelse via Bjørnefjell og til Narvik.

Tunnelinnslag sør for Drag. Her er mye igjengrodd, men den forstøtningsmuren i betong over tunnellen er tydelig.

Traseen skulle fram til sørøstsiden av Dragsvatnan, og så skulle det være bru over sundet der Dragsvatnet er på det smaleste.


Foto: Harry Bjerkli

Det er veldig vått og myrlendt ved Dragsvatnet, derfor er det solide steinfyllinger som er anlagt for jernbanen.

Her jernbanetrase  mellom Dragsvatnet og Drag.


Foto: Harry Bjerkli

Jernbanetrase  sør for Drag og nord-vest for Dragsvatnet. Vi ser traseen mot stedet der brua var tiltenkt.

Steinfyllinga er i dag et viktig underlag for stier som hyttefolket bruker.


Foto: Harry Bjerkli

Tunnellinnslag tett nord for Drag.

Dette ser ut til å være det aller nordligste spor etter jernbanebyggingen.


Foto: Harry Bjerkli

banestrekningene:
Fauskemyrene
Helland og Trengselet
Gyltvik
Aspfjorden
Storvika
Sørfjordmo
Elvkroken
Gjerdalen
Mørsry
Kråkmo
Falkelv
Tømmernes
DragKrigsfanger.html1.Fauskemyrene.html2.Helland_ogTrengselet.html3.Gyltvik.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html6.Sorfjordmo.html7.Elvkroken.html8.Gjerdalen.html9.Morsry.html10.Krakmo.html11.Falkelv.html12.Tommernes.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11shapeimage_4_link_12shapeimage_4_link_13
 Vi ofret våre liv
Slaveanlegget i Nordland 1940-1945.  Fangeleirer og russiske gravsteder. Vandalisering av russiske minnestøtter.http://polarbanen.no/Polarbanen/slaveanlegget/Slaveanlegget/Innledning.htmlshapeimage_5_link_0

Fullprofil tunnel fra Polarbaneanlegget et sted i Nordland.

Foto: Fra Frode Jenssens fotosamling