polarbanenPolarbanen.htmlshapeimage_1_link_0
 
Krigsfanger  –  KartKrigsfanger.htmlshapeimage_3_link_0

I den lille vika Gyltvik mellom Trengselet og Kvarv hadde tyskerne et imponerende anlegg under bygginga av Polarbanen.  Det var ikke mange metrene banen skulle være i friluft mellom tunnelene her, men det ble bygget mange boligbrakker, vaskeri, spisebrakke, bad, verksted og matlager. Her var brakker både for tyske soldater, Todt-ansatte og fanger fra flere land.

Tunnel (C på forrige bilde).

Drevet ca. 350 meter, hvorav 87 m i fullprofil. Jernbanemarkeringen er gjort av forfatteren. Vi ser isolatorer i tunnelveggen til høyre, samt en bjerkstrange med ledning. Dette tyder på at det ble brukt elektrisk lys i denne tunnelen. Tyskerne hadde både dampkraftverk og vannkraftverk i området.

A= Tunnel(stoll), B=Grunnmurene for verkstedet, C=Tunnel(fullprofil)

Det var planlagt hele 18 tunneler mellom Trengselet og Kalvik, og de fleste av disse ble det utført arbeider på. Terrenget her er jo veldig brutalt, så stort sett måtte banen gå under jorden.

Gyltvik sett fra sjøen og oppover. Vi ser brukaret og den store fyllingen. Jernbanen er markert av forfatteren.

Murene er meget forseggjort og steinene er perfekt tilpasset. Nesten synd at et slikt arbeid var så forgjeves. I skråningen ovenfor sees murer der hvor brakkene sto.

Gyltvik med brukar, fylling og murer for verksted, samt den steinsatte "perrongen" tett ved linja. Banelinja er markert av forfatteren. Tunnel C blir skjult av trærne til venstre i bildet. I bakgrunnen kan vi se gården Løkthaugen på et lite nes i Foldafjorden.

Bildet til venstre viser tunnel A (stoll).

På bildet til høyre ser vi fra tunnel A over brukar, fylling og mot tunnel C.

banestrekningene:
Fauskemyrene
Helland og Trengselet
Gyltvik
Aspfjorden
Storvika
Sørfjordmo
Elvkroken
Gjerdalen
Mørsry
Kråkmo
Falkelv
Tømmernes
DragKrigsfanger.html1.Fauskemyrene.html2.Helland_ogTrengselet.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html6.Sorfjordmo.html7.Elvkroken.html8.Gjerdalen.html9.Morsry.html10.Krakmo.html11.Falkelv.html12.Tommernes.html13.Drag.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11shapeimage_4_link_12shapeimage_4_link_13

Gyltvik under anleggsdriften. Fyllingen og jernbaneovergang mellom de to tunnelene.    Foto: Fra Frode Jensens fotosamling

Dette er Gyltvik FØR krigen kom.

Foto: Fra Frode Jensens fotosamling