polarbanenPolarbanen.htmlshapeimage_1_link_0
 
Krigsfanger  –  KartKrigsfanger.htmlshapeimage_3_link_0

Ved Kobbelv vertshus er det i dag lagt til rette slik at man lett kan se på  rester etter tyskernes arbeider.

Her er rester etter en kraftstasjon, jernbanetunnel og en lekter.

Inne i en jernbanetunnel ved Kobbelv. Foto: Harry Bjerkli 2005

Info-tavle og inngangen til jernbanetunnelen.

Foto: Harry Bjerkli 2005

Restene av kraftstasjonen og lekteren. Foto: Harry Bjerkli 2005

banestrekningene:
Fauskemyrene
Helland og Trengselet
Gyltvik
Aspfjorden
Storvika
Sørfjordmo
Elvkroken
Gjerdalen
Mørsry
Kråkmo
Falkelv
Tømmernes
DragKrigsfanger.html1.Fauskemyrene.html2.Helland_ogTrengselet.html3.Gyltvik.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html7.Elvkroken.html8.Gjerdalen.html9.Morsry.html10.Krakmo.html11.Falkelv.html12.Tommernes.html13.Drag.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11shapeimage_4_link_12shapeimage_4_link_13