polarbanenPolarbanen.htmlshapeimage_1_link_0
 
Krigsfanger  –  KartKrigsfanger.htmlshapeimage_3_link_0

Makkøyra dypvannskai og tilførselsbane.

Foto: fra Johannes Martin Hennig: En tysk soldats dagbok

Makkøyra dypvannskai ved Engan. Her tok tyskerne i mot utstyr og materiell som trengtes til jernbanebyggingen. Dette er samme område som ovenfor.

Foto: Harry Bjerkli 2005

Her lå fangeleiren ved Makkøyra. Hit var det Johannes Hennig kom i 1944.

Foto: Harry Bjerkli

Fangeleiren i 1944.

Foto fra Johannes Martin Hennig: En tysk soldats dagbok

Johannes Martin Hennig, prest fra Hamburg, var fangevokter ved flere leirer i Nordland 1944-45. Hans bok ”En tysk soldats dagbok” har gitt oss verdifull dokumentasjon om fangeleirer og vei- og jernbanebygging i Nordland under 2. verdenskrig. Hennig var for det meste stasjonert i følgende tre leirer:


        Makkøyra ved Elvkroken  – Kalvik ved Leirfjorden  –  Mørsry ved Mørsvikbotnet

Jernbaneskinner som er losset ved Makkøyra. Vi ser også et lokomotiv med lastevogn.

Foto fra Johannes Martin Hennig: En tysk soldats dagbok

Foto: Harry Bjerkli 2005

Elvkroken ved bunnen av Leirfjorden. Vi ser arbeidsbane som går fra djupvasskaiet på Makkøyra og opp i Kobbelvdalen. I bakgrunnen til høyre ser vi fangeleiren.

Kjøpmannen i Elvkroken husket godt en nifs episode da han så  dette bildet. Han dorget i elva, da han plutselig kom i skuddlinjen. Tyske soldater sto på brua og skjøt etter noen russiske krigsfanger som akkurat da hadde rømt fra fangeleiren.

Foto: Lyder Kvantoland, Sørfold Lokalhistorielags fotografier i Galleri Nor

Her et bilde fra Elvkroken i 2005. Bildet er tatt fra E6, mens bildet ovenfor var tatt fra en høy bergskrent som ligger bak der butikken står i dag. Jernbanebrua lå akkurat der gatelysstolpen synes på bildet.

Foto: Harry Bjerkli 2005

Bilde fra Elvkroken, mot Makkøyra. Foto: Harry Bjerkli 2005

banestrekningene:
Fauskemyrene
Helland og Trengselet
Gyltvik
Aspfjorden
Storvika
Sørfjordmo
Elvkroken
Gjerdalen
Mørsry
Kråkmo
Falkelv
Tømmernes
DragKrigsfanger.html1.Fauskemyrene.html2.Helland_ogTrengselet.html3.Gyltvik.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html6.Sorfjordmo.html8.Gjerdalen.html9.Morsry.html10.Krakmo.html11.Falkelv.html12.Tommernes.html13.Drag.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11shapeimage_4_link_12shapeimage_4_link_13