polarbanenPolarbanen.htmlshapeimage_1_link_0
 
Krigsfanger  –  KartKrigsfanger.htmlshapeimage_3_link_0

I Gjerdalen i Kobbvassgrenda er det en god del synlige rester etter jernbanebyggingen.

Den fine jernbanebrua i stein er jo rene mesterverket. Til høyre restene av noen vogner som lå utenfor tunnel-inngangen.

Foto: Harry Bjerkli

Standardsteinen som står på den russiske gravplassen i dette området. Mange russiske fanger mistet livet under dette slavearbeidet.

Foto: Harry Bjerkli

Til venstre en oversikt der vi ser opplysningsskiltet og jernbanebrua i stein.

Foto: Harry Bjerkli

Et nærbilde av den flotte brua. Denne var nok tiltenkt både vei og jernbane etter bredden å bedømme.

Foto: Harry Bjerkli

Inngangen til tunnel i Gjerdalen. Denne var drevet til 400 meter.

Foto: Harry Bjerkli

Jernbanetrase i Gjerdalen.

Foto: Harry Bjerkli

Jernbanetrase i Gjerdalen (sidespor).

Foto: Harry Bjerkli

banestrekningene:
Fauskemyrene
Helland og Trengselet
Gyltvik
Aspfjorden
Storvika
Sørfjordmo
Elvkroken
Gjerdalen
Mørsry
Kråkmo
Falkelv
Tømmernes
DragKrigsfanger.html1.Fauskemyrene.html2.Helland_ogTrengselet.html3.Gyltvik.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html6.Sorfjordmo.html7.Elvkroken.html9.Morsry.html10.Krakmo.html11.Falkelv.html12.Tommernes.html13.Drag.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10shapeimage_4_link_11shapeimage_4_link_12shapeimage_4_link_13