polarbanenPolarbanen.htmlshapeimage_1_link_0

En bildedokumentasjon

av HARRY BJERKLI

 
 
Mannskapstyrken på 
banearbeidet

Ca. 30.000 mann totalt. 13.400 av disse 
var fanger. De fleste russiske, men 
derav også 800 serbere og 1.000 polakker.

Det deltok ca. 2.000 sivile og 17.400 Wehrmacht soldater. De sistnevnte brukt hovedsakelig som fangevoktere. Blant sivile var det også tvangsutskrevne fra Norge, og også sivile fanger fra Russland  som ble tatt til slavearbeidere. (Tallene er usikre og varierer en del fra kilde til kilde.) Av dette mannskapet døde ca 1.200 russere, ca. 120 serbere  og 2 polakker.

MO I RANA – FAUSKE.
Strekningen Mo – Fauske ble bygget etter norske planer og i norsk regi.

Mo i Rana – Fauske har i dag sammenhengende jernbane. Ved frigjøringen var den omtrent ferdig til Storforshei, men flere strekninger nordenfor var ferdige.

FAUSKE – DRAG.
Denne banestrekningen ble bygget i rent tysk regi. Ca. 8.300 russiske krigsfanger deltok på denne strekningen. Antallet Wehrmachtsoldater var omtrent i samme størrelsesorden.

Fauske – Drag ble aldri fullført med sammenhengende jernbane. Deler av traseene ble brukt til veien, men mange traseer, fyllinger, broer og tunneler står igjen som historiske rester og minner om det som skjedde under krigen.

I denne framstillingen er det samlet en del fotodokumentasjon av det som var, og hvordan det ser ut i dag. Framstillingen omhandler strekningen Fauske – Drag.

KILDER (De fleste er døde nå)
Arvid Ellingsve: Nordlandsbanens krigshistorie
Johannes Martin Hennig: En tysk soldats dagbok
Fargefoto fra 2. verdenskrig, Salten Museum Sørfold - DØD LENKE!
Lyder Kvantoland, Sørfold Lokalhistorielags fotografier i Galleri Nor
Egne fotos tatt av forfatteren.
Historiske bilder er gjengitt med tillatelse fra Norsk Jernbanemuseum, 
Salten Museum Sørfold og Sørfold Lokalhistorielaghttp://ask.bibsys.no/ask/action/show;jsessionid=0000zq1YeZh9ernhEjB_NyMHXE0:116t9p6s5?pid=943132754&kid=bibliohttp://ask.bibsys.no/ask/action/show;jsessionid=0000S6UJlNa4yakweIDjCEPR7bF:116t9p6s5?pid=022789782&kid=bibliohttp://biblioteknett.no/alias/HJEMMESIDE/saltenmuseum/samlinger/fargefoto.htmhttp://www.nb.no/gallerinor/fotografer/kvantoland.phphttp://www.norsk-jernbanemuseum.no/shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
krigsfanger
Send e-post til Harry Bjerklimailto:hankbjer@online.no?subject=Polarbanenshapeimage_4_link_0
banestrekningene:
1.Fauskemyrene
2.Helland og Trengselet
3.Gyltvik
4.Aspfjorden
5.Storvika
6.Sørfjordmo
7.Elvkroken
8.Gjerdalen
9.Mørsry
10.Kråkmo
11.Falkelv
12.Tømmernes
13.Drag1.Fauskemyrene.html2.Helland_ogTrengselet.html2.Helland_ogTrengselet.html3.Gyltvik.html4.Aspfjorden.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html5.Storvika.html6.Sorfjordmo.html6.Sorfjordmo.html7.Elvkroken.html7.Elvkroken.html8.Gjerdalen.html8.Gjerdalen.html9.Morsry.html10.Krakmo.html10.Krakmo.html11.Falkelv.html11.Falkelv.html12.Tommernes.html12.Tommernes.html13.Drag.html13.Drag.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4shapeimage_5_link_5shapeimage_5_link_6shapeimage_5_link_7shapeimage_5_link_8shapeimage_5_link_9shapeimage_5_link_10shapeimage_5_link_11shapeimage_5_link_12shapeimage_5_link_13shapeimage_5_link_14shapeimage_5_link_15shapeimage_5_link_16shapeimage_5_link_17shapeimage_5_link_18shapeimage_5_link_19shapeimage_5_link_20shapeimage_5_link_21shapeimage_5_link_22shapeimage_5_link_23