Vi ofret våre livInnledning.htmlshapeimage_1_link_0
 
6. Sørfold

Hellandsmyra. Megården.

Etter en fangeflukt fra fangeleiren Megården, ble fire fanger henrettet som represalie. Gravlagt på Hellandsmyra. Original støtte. Den står tett ved naturreservatet Trolldalsvannet syd for Evjen. ca. 150 m fra den gamle veien mellom Evjen og Helland. Støtten står i tett skog oppå bergknausen. Man kan skimte den røde stjerna fra veien.

Inskripsjonstavla er knust og det ligner på et kulehull i stjerna.

Muligens ødelagt ved hærverk.

Gjerdalen

Standardsten oppsatt på russisk gravplass i Gjerdalen.  Området er igjengrodd og kan være vanskelig å finne. Man tar av en skogsvei til venstre etter at man har passert bakkene ved strykene. Jernbanebrua og tunellene fra polarbanearbeidet ligger lenger oppe i dalen.

Straumen.

Fangeleir og gravsted. Ukjent antall døde. To originale minnestøtter ble oppsatt. Ukjent hvor de er eller hva som skjedde med dem.


På fjellet øst for Andkilvatnet skal det ha vært en støtte til minne om en russisk krigsfange som omkom under fluktforsøk.Nærmere omstendigheter ukjent.


Helland

På Helland kirkegård i Aurvika, finnes rester etter stor leir. 160 lik. Standardsten er reist vest for kirken. Det finnes en polsk støtte på samme sted. Russe-støtten er tett utenfor kirkegården, mens den polske støtten er inne på kirkegården.

Mange opg tydelige rester, spesielt ser man jernbanetraseen mot Buvika.

Standardsten ved Helland Kirkegård i Sørfold.

Original russisk minnestøtte på Hellandsmyra. Inskripsjonstavla er ødelagt og stjerna er skadet. Muligens p.g.a. hærverk.

Støtta har stør sokkel og er solid. Midt i skogjungelen, er den vanskelig å fotografere. Merket ved Gamleveien Helland – Evjen.

Buvika,

Fangeleiren, som ennå er tydelig i terrenget ligger vanskelig til mellom bebyggelsen i Buvika i nord og steinbruddet i syd. Syd for leirrestene ligger restene av en minnestøtte.

For å finne fangeleir-området, må man kjøre til Buvika og ta den sideveien mot venstre i retning sydover mot Helland. På veienden går man sydover og gjennom en grind  inn i skogen til venstre. Følger stien  over et svaberg og forbi en hytte. Man kan se et gammel steinbrudd i lia mot syd. I skogen etter å ha passert hytta, finner masn restene etter en ganske stor leir. Betongrester som ligner litt på støtte, er fra ildstedet i kjøkkenbrakka. Lenger mot syd, på en liten gress-slette, finner man restene etter minnestøtten. Den er helt pulverisert og var oppbygd av teglsten.

Aspfjord,

Ingen rester etter originalstøtte av tre. Utmark på nordvestsiden av Ospfjorden, mellom veien og fjorden.


Kroken, Elvkroken

Stor kirkegård med 532 russere gravlagt. Døde fra flere leire i området. Standardsten er oppsatt. Skiltet.

Man kan se en info-tavle ved veien når man kjører fra Kobbelv mot Engan og Bonnåsjøen. På venstre side. (Sti gjennom skogen). Bilde av originalstøtten på info-tavla.

Rester etter minnestøtten ved fangeleiren i Buvik.

Området er mye igjengrodd, men mange rester er synlige.

En kjedelig standardsten er oppsatt i Elvkroken. Originalstøtten er avbildet på info-tavla ved veien

Mørsry,

Første sidevei til høyre etter Mørsvikbotn. Kort før broen til venstre. Original minnestøtte.

Opplysningstavle på Hellandsmyra

Særegen original minnestøtte ved Mørsry.

Like før brua står et skilt på høyre side. Man går til venstre over ei myr. (Stien er utydelig)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  Innledning.html2.html3.html4.html5.html7.html8.html9.html10.html11.html12.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11