Vi ofret våre livInnledning.htmlshapeimage_1_link_0
 
9. Narvik, Vestvågøy

Den russiske minnestøtten i Beisfjord.

Skog og kratt vokser opp, og området bærer preg av manglende vedlikehold.

Vestvågøy.


Voll, Buksnes.

1 sovjetisk krigsfange gravlagt. Monument.


NARVIK. FURUMOEN


64 døde oppsamlet fra flere leire. Krigskirkegård i et boligfelt noe ovenfor Furumoen gravlund. Standardsten og originalstøtte.

Beisfjord.

Utryddelsesleir for serbere. 738 serbere drept ( i løpet av 4 måneder).  305 sovjetiske krigsfanger. To minnestøtter. Skiltet.

Den jugoslaviske minnestøtten i Beisfjord.

Der leiren lå, er det nå en fotballbane.

Da det ble anlagt et boligfelt i nærheten, kom det frem flere skjeletter under gravingen. Antagelig fra henrettede fanger som ikke var blitt flyttet.

Russisk originalstøtte ved Furumoen gravplass i Narvik. Den russiske gravplassen ligger trengt opp mellom bolighus i et boligfelt. Den ligger et stykke fra den øvrige kirkegård og har et dårligere vedlikehold enn f. eks. den tyske og den polske gravplassen. Det er uforståelig at det er lagt bolighus  så tett rundt denne gravplassen.

På den russiske gravplassen i Narvik, er det også satt opp en standardsten. Gravplassen  er overgrodd og mørk. Ikke adkomst fra den vanlige kirkegården. Man må kjøre gatene til boligfeltet. Området er ovenfor Ofotbanen.

Original minnestøtte på Voll.                                                                       Foto: Per Arne Lie

Sprenging av gravstøtter.

Arbeidet ble ledet av Kaptein Johan Arntzen, sentralkontoret for krigsgraver, Forsvarsdepartementet (Korner Halsne). Arntzen var ved sentralkontorets avdeling i Nord-Norge.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  Innledning.html2.html3.html4.html5.html6.html7.html8.html10.html11.html12.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11