Polarbanen

En bildedokumentasjon

av HARRY BJERKLI

 
 

Tyskland og Hitler skulle bygge "Festung Norwegen". I den forbindelse var forbedring av kommunikasjonene meget viktig. Nordland har en vill natur og terrenget er ikke det letteste for vei- og jernbanebygging.


Før 2. verdenskrig var det dårlig med veiene og ingen jernbane nord for Grong.

Hitler ønsket å fremskynde byggingen av en jernbane til Kirkenes. Senere la han om planene, og  ville bygge bane til Narvik. Banen skulle være ferdig i juni 1945.


Det ble satt inn store mannskapsstyrker, deriblant tusenvis av krigsfanger, og arbeidet tok til på flere steder mellom Mosjøen og Drag i Tysfjord. Etter freden i 1945 lå mange traseer, tuneller og bruer ferdig, men ingen sammenhengende bane ble ferdig nord for Fauske.


Men deler av banen var der, og store deler av disse partiene ligger der fortsatt i dag.

Det er nok mye av Norges befolkning som pr. i dag ikke vet i hvor stor grad det ble drevet jernbanebygging nord for Fauske.


Norge har drevet historiefortielse, delvis p.g.a. frykten for erstatningskrav fra Sovjet for arbeidsinnsatsen til de russiske fangene som drev slavearbeid på anlegget.


Store deler av traseene ble brukt til riksveien som ble bygget sammenhengende gjennom Nordland etter krigen.

 
Hamarøy
Krigsfanger  –  KartKrigsfanger.htmlshapeimage_4_link_0
Vi ofret våre liv
Slaveanlegget i Nordland 1940-1945.  Fangeleirer og russiske gravsteder. Vandalisering av russiske minnestøtter.http://polarbanen.no/Polarbanen/slaveanlegget/Slaveanlegget/Innledning.htmlshapeimage_6_link_0
Nettversjon ved Karl Erik Andersen og iWeb, 2007, revidert 2010, 2013 og 2019
 Send e-post til Harry Bjerklimailto:hanksinger@harrybjerkli.no?subject=Polarbanenshapeimage_7_link_0
banestrekningene:
Fauskemyrene
Helland og Trengselet
Gyltvik
Aspfjorden
Storvika
Sørfjordmo
Elvkroken
Gjerdalen
Mørsry
Kråkmo
Falkelv
Tømmernes
DragKrigsfanger.html1.Fauskemyrene.html2.Helland_ogTrengselet.html3.Gyltvik.html4.Aspfjorden.html5.Storvika.html6.Sorfjordmo.html7.Elvkroken.html8.Gjerdalen.html9.Morsry.html10.Krakmo.html11.Falkelv.html12.Tommernes.html13.Drag.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5shapeimage_8_link_6shapeimage_8_link_7shapeimage_8_link_8shapeimage_8_link_9shapeimage_8_link_10shapeimage_8_link_11shapeimage_8_link_12shapeimage_8_link_13