Vi ofret våre livInnledning.htmlshapeimage_1_link_0
 
3. Rana, lurØy

Her på Mo kirkegård var det at ”Operasjon asfalt” ble stoppet ved en folkeaksjon.

Her er ikke likene flyttet til Tjøtta.

Gravplassen ligger nær Kystriksveien, R-17, like nord for Stokkvågen.

Begge støttene på Mo kirkegård er originale støtter.

Den originale russiske minnestøtten på Eiterå. Fotografert omkr. 1950 av svensken Sixten Erichsson. Gullbekkheia i bakgrunnen.

Restene av den originale minnestøtten ved Nylandshagen. Støtten ligger veltet i skogskjerret like sør for grustaket. Den opprinnelige plasseringen var antagelig noe lengere vest, hvor det nå er oppdyrket.

Støtten er antagelig blitt flyttet dit den nå ligger.

Foto: HB 2004.

8. Messingslett, Grotjønnenget.

Fangeleir.

FANGER: opptil 700 russere. 3 kommandanter: Danzeisen, Vegerhof og Gille.

Fangeleir som er godt beskrevet p.g.a. en meget spesiell kilde i gutten Helge Røtvold som bodde nært leiren og ble venn med både tyskere og russere. Han lærte seg russisk og opptrådde som tolk.

Leiren lå like nord for brua ved Messingslett. Beskrivelse fra livet her er gjengitt i Tor Jacobsens bok "Slaveanlegget".


9. Storvoll,

Fangeleir og gravsted-

FANGER: 422 russere / ca. 800 på det meste.

I 1945: 300 syke. 23 med tuberkulose, ca. 30 døde etter 26. mars..

GRAVSTED. Mellom trærne i området nord for ungdomshuset,

mot elva i retning Bjellåneset.. Rester etter fangeleiren. 47 gravlagt.

MINNESTØTTE: Rester. (Se bilde)

Piggtrådrester etter fangeleiren på Storvoll. Foto: HB 2003

Fundamentet på gravplassen, pluss rester av støtta. Fundamentet brukt som bålplass. (foto 2003)

Originalstøtte på Storvoll. Foto:Årbok for Rana.

Muligens Hjartåsen. Kilde: Dorthea Krokstrand

10. Raufjellforsen, også kalt Hjartåsen.

Fangeleir og gravsted.

FANGER: 918 russere, derav 430 syke. 18 med tub.

GRAVSTED: I kanten av skytebanen, tett ved huset, 63 russere  og 13 jugoslavere gravlagt her.

Den restaurerte originalstøtten settes opp ved Rasteplassen ved Raufjellfossen, og skal avdukes juli 2003.

Se eget kapittel om avdukingen og Perminows besøk (10).

Restene av originalstøtten ved Raufjellforsen (Hjartåsen). Dette minnesmerket skal nå restaureres. Foto 2003.

Russiske krigsfanger har underholdning i Hjartåsleiren. Til venstre ser vi et bilde fra 2003, tatt omtrent på samme plass. Nå er det skytebane her.

Foto til høyre: Årbok for Rana.

11. Nabbvollen,

Fangeleir og gravsted.

FANGER:  426 russere, derav 20 friske og arbeidsføre. Leiren meget slett!

GRAVSTED: 52 russiske krigsfanger gravlagt. Original støtte (Se bilde). Betongrester antagelig etter originalstøtten.

Standardsten oppsatt på Krokstrand.

Foto 2003.

Den oppsatte standardstenen.Foto: HB 2003.

Restene etter originalstøttene. Betongsegmenter som er kastet ned skråningen mot elva.

En av originalstøttene på Randalsvollen.

Foto: Årbok for Rana.

Gravplass på Saltfjellet. Vi ser samme bakgrunn som bildet av støtten. Bildet er altså tatt på Gravplassen, Randalsvollen FØR 1945.

Foto: Internett.

Kopi av støtte fra Randalsvollen.

Oppsatt ved Polarsirkelsenteret.

Toppstjernen ble stjålet sommeren 2003.

Foto 2003.

LURØY

Grønsvika, fort, fangeleir og gravplass

Originalt minnekors. Inngjerdet og restaurert. 7 russere var gravlagt her.

1.Gullsmedvik

Fangeleir.

GRAVSTED: Mo kirkegård: 82 gravlagt. 2 originale støtter

Dette er den første støtten over russiske krigsfanger som kom opp på Mo kirkegård. Antagelig fanger fra fangeleiren i Vika.

2. Skonseng.

Fangeleir og gravsted. Gravlagt 10 krigsfanger.

Det vites ikke hvor gravplassen var,

eller hvor støtten er blitt av.


3. Bjørnheia.

Fangeleir.


4. Mangholmhei.

Fangeleir

(Uklart om det var fanger i leiren på Mangholmheia)


5. Sør-Nevernes.

Fangeleir. Her var det også fanger som ikke var russere.?


6. Eiterå.

Fangeleir og gravplass (Se kapittel 11)

7. Dunderland,  Nylandshagen, Dunderlandshagen

Fangeleir og gravsted.

FANGER: 477 russere, derav 330 syke. 40 med tuberkulose, mange med ødem. 100 sterkt svekket og ikke i stand til å gå.


Her var et ganske stort anlegg med bunkerser og skyttergraver. Rester etter veldig mange hus og ovnsrester. Området er overgrodd med gran og ligger tett til venstre for riksveien på vei nordover, like etter å ha passert gården Hagen av Nord-Dunderland.

GRAVSTED: I et grustak tett ved tidligere leirområde. .: 27 russere gravlagt.

Originalstøtten på Nabbvollen. Til høyre ser vi standardstenen i 2003.

I nærheten står nå en standardsten. En beskjeden markvei fører nesten frem til stedet, ikke langt fra Ranelva. Ingen skilting. Støtten står ved enden av den åpne sletten nede ved elva. Forbi saga og litt til venstre inn i skogen.

12. Brennheia (v. Krokstrand camping):

Fangeleir og gravsted.

FANGER:

GRAVSTED: 43 jugoslaver og 207 russere gravlagt her. Dels samlet fra andre leire.

Originalstøtten på Krokstrand

Foto: Årbok for Rana.

13. Andfjell.

Fangeleir med russiske fanger.


14. Randalsvollen.

Fangeleir og gravsted.

FANGER: 480 Russere(1944)

GRAVPLASS: 41 russere.

Gravplassen for både denne leiren og Bolna, lå mellom elva og veien et stykke nord for Randalsvollen. Opprinnelig minst 4 støtter. (Se foto). 41 russere gravlagt. Rester av originalstøtter er synlig i skråningen ned mot elva. Den store støtten er siden rekonstruert ved polarsirkelsenteret. Standardsten er oppsatt. Ingen skilting

15. Bolna

Fangeleir. Gravsted sammen med Randalsvollen ovenfor.

16. Lager polarcirkel.

Fangeleir. Utryddelsesleir for serbere.

FANGER: ca. 800 (1944- 1945)

ca. 1 km sør for polarsirkelen.

Tidligere sto en støtte på leirplassen nær den gamle riksveien. Støtten flyttet til det nye polarsirkelsenteret.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  Innledning.html2.html4.html5.html6.html7.html8.html9.html10.html11.html12.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11